AMPA JM Madorell: Casal d'Estiu

divendres, 3 de juny del 2016

Casal d'Estiu

Us informem que des del
dilluns 6 fins al dijous 9, de 16:30 a 19:00h
en el local de l'AMPA, es podran fer
inscripcions al Casal d'Estiu i els segons pagaments
de qui ja s'hagi inscrit.
La reunió informativa del Casal d'Estiu es farà
el dijous 9 a les 18:00h
al gimnàs de la nostra Escola.