AMPA JM Madorell: Menjador i acollida

Menjador i acollida 
L’AMPA gestiona i organitza el menjador escolar a través de la empresa Catalunya School Services S.L, els monitors i el cobrament de quotes.
S’organitza un planning d’activitats, tallers i jocs durant l’estona lliure de l’hora de menjador per a cada setmana. El alumnes de P3 fan migdiada.

FULL INSCRIPCIÓ MENJADOR

El dia 8 de març 2016 es va fer la Jornada de Portes Obertes del Menjador. 
Un grup de mares i pares van passar una estona veient les activitats que fan els nens i nenes a l'hora del menjador amb la mascota Catsy i també varen poder tastar el menú del dia. 
També us informem que a partir d’ara farem un petit article del mes, del que ha passat al menjador.
Us deixem els horaris de les Activitats del Menjador i unes fotos que van fer aquest dia aquí.


Els preus del servei de menjador i acollida estan aquí.
Els rebuts es cobraran mensualment, mitjançant domiciliació bancària. 

S’ha creat una comissió per fer el seguiment del menjador que es reuneix cada dos mesos. Hi participa la direcció de l’escola, dos representants de l’AMPA i un representant de la empresa CatSchool Services.

L’horari d’atenció de la Coordinadora del menjador és els dijous de 7:30 a 10:00h 

al telèfon 93 680 42 02 o bé per la porta del c/. Miquel Torelló.

Tant els serveis d’acollida matinal (SAM) com el servei d’acollida de tarda (SAT) tenen per objectiu facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral posant a disposició de les famílies unes activitats i uns professionals responsables dels alumnes durant el temps previ a l’inici de l’activitat escolar.
 
L’horari del SAM serà des de les 7:30 fins les 9:00, moment en què els alumnes passen a les aules, 
 els alumnes podran accedir a l’escola en qualsevol moment entre les 7:30 i les 8:45 del matí.

El SAM porta associat el servei d’esmorzar, que s’oferirà diàriament a les 8:15 del matí.

L’horari del SAT serà des de les 16:30, moment en què els monitors recullen els alumnes a les seves aules, fins a les 18:00, hora màxima de recollida dels alumnes. Els pares podran recollir als alumnes en qualsevol moment entre les 16:45 i les 18:00 hores.

El SAT es pot contractar en dues modalitats amb preus diferenciats: en horari de 16:30 a 17:00 (els nens surten a les 17:00 com a màxim) i en horari de 16:30 a 18:00 (els alumnes surten a les 18:00 com a màxim).