AMPA JM Madorell: Extraescolars

Extraescolars


Pagament del 2n trimestre de bàsquet, patinatge, fútbol i manualitats es realitza de l'1 al 5 de gener mitjançant ingrés al caixer del Banc Sabadell o transferència bancària. La resta d'extraescolars les cobrarà directament l'empresa que les realitza. 


Les activitats extraescolars que tenen el grup confirmat són: 
Psicomotricitat infantil (dilluns)
Patinatge primària (dimarts)
Lego/robòtica (dimarts)
Ball infantil (dimecres)
Bàsquet (dimecres)
Futbol primària (dijous)
Ball primària (dijous)
Gimnàstica primària (divendres)
Mecanografia (divendres migdia)
Manualitats infantil i primària (divendres)
Natació dimecres o divendres

Llistes alumnes extraescolars (actualitzat 05/10/16)

Si us voleu apuntar heu d'enviar un mail a  extraescolar.madorell@gmail.com i esperar confirmació abans de començar a fer l'activitat. ​

Degut a l'alt nombre d'inscrits a la extraescolar de fútbol, s'ha decidit posar un segon monitor. Si es produeixen baixes en aquesta extraescolar, es replantejarà la necessitat de tenir dos monitors.

​Els grups de futbol, gimnàstica  i ball primària estan tancats, si algú està interessat es pot quedar en llista d'espera per si es produeix alguna vacant.


EXTRAESCOLAR NATACIÓ

Els cursos de natació es realitzaran amb un mínim de 8 alumnes,
  i en el cas de 1er a 6è, el curset es realitzarà conjuntament amb altres AMPA's, 
per a la resta d'extraescolars cal que hi hagi un mínim de 9 alumnes inscrits.
El període per fer el pagament de l'extraescolar de natació s'acaba el 12 de setembre. El comprovant s'ha d'entregar a consergeria.

Per fer qualsevol consulta podeu escriure un mail a:
 extraescolar.madorell@gmail.com
Documents on expliquem els objectius, continguts i activitats que es realitzen 
en cadascuna de les extraescolars que oferim: 

Dansa Infantil i PrimàriaANGLÈS:

Des del setembre de 2016, Kith experts in Schools, és l’encarregada de la gestió i organització d’aquesta activitat extraescolar realitzada a l’Escola. 
http://www.kith.es/
S’ofereix a tots els cursos i en diferents possibilitats horàries (migdia o tarda).

Tant les inscripcions com les quotes, són directament gestionades per Kith experts in Schools. 

Aspectes pedagògics:

 • Les classes són impartides amb dinàmica de conversa, buscant un camí natural en l’aprenentatge de l’idioma, sense traducció i sense deures per portar a casa amb la finalitat de no carregar els estudis dels alumnes.
 • Treballen amb un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes per grup. Kith es reserva el dret de tancar grups que tinguin menys de 10 alumnes.
 • Professorat especialitzat, assessorat i supervisat pel seu Departament Pedagògic que complementa les classes amb vídeos, jocs, cançons, etc…
 • El seu Departament Pedagògic realitza supervisions periòdiques dels grups amb l’objectiu de verificar el progrés dels alumnes i trimestralment notificarà als pares els resultat obtinguts.

Calendari i horaris:

 • La duració dels cursos coincidirà amb el calendari escolar de l’Escola. Es programaran vuit classes al mes d’una hora de duració (excepte causes alienes: festius, vacances…)
 • Els horaris possibles són els següents: migdia o tarda.

Aspectes importants:

 • Matrícula: correspon a la reserva de plaça i despeses de material que l’alumne necessitarà durant el curs, i no inclou el llibre de text. El seu import és de 40€ anuals que es cursaran els primers dies de juliol de cada any.
 • El valor del curs anual és de 420€ i Kith el divideix en 10 quotes iguals de setembre a juny a raó de 42€
 • Sempre es cursaran 10 rebuts a l’any de setembre a juny, a excepció del primer any que les classes comencen a l’octubre.
 • Notificació de baixa: Podran efectuar-la al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada mes, i només trucant al telèfon 934817478 o per mail a bajas@kith.es
 • La matrícula serà renovada anualment i de forma tàcita,sempre que cap de les parts notifiqui la baixa abans de la finalització del curs escolar.
 • Les quotes i matrícula s’actualitzaran anualment, i seran notificades al final de cada curs. La propera actualització de matrícula serà al juliol de 2017, i la de quotes, al setembre del mateix any.


 Persona de contacte: Maribel Martin
 Telèfon: 93 481 74 75 extensió 108
 Mail: m.martin@kith.es