AMPA JM Madorell: Projecte GUEOPIC

dimecres, 7 d’octubre del 2015

Projecte GUEOPIC

App mòbil que ajuda a persones amb dificultats de comunicació

El pare del Georgui Andreu (exalumne del Rodó) ens ha enviat un enllaç en el qual podem col.laborar ajudant que el projecte GUEOPIC que ell ha creat per ajudar al seu fill a comunicar-se, es pugui difondre per ajudar que arribi a més infants i/o persones grans amb problemes de comunicació. 

Només es tracta de VOTAR EL PROJECTE fent un “play” i demanar més “plays” a qui penseu pugui ser-ne “sensible”.

Aquest és l'enllaç: