AMPA JM Madorell: Molins es mou per l'escola pública!