AMPA JM Madorell: Convocatòria d'ajuts per la pràctica esportiva

dimarts, 11 de novembre del 2014

Convocatòria d'ajuts per la pràctica esportiva

Us informem que aquest any també hi ha convocatòria d'ajuts a infants i joves entre 3 i 18 anys per la pràctica esportiva.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts a infants i joves entre 3 i 18 anys per la pràctica esportiva, tant pel que fa a programes esportius de caràcter anual com activitats esportives puntuals com ara les activitats o campus d'estiu. 

Tant els programes com les activitats puntuals han ser organitzades per l'Ajuntament de Molins de Rei o entitats de Molins de Rei que promoguin activitats esportives a la vila: entitats esportives, Associacions d'AMPAS, o similar.

Per a més informació clicar aquí. http://www.molinsderei.cat/temes/esports